1e graad – 1e jaar

1A met 4u. Latijn, 3u.STEM of 2u.keuzeoptie

Latijn (4 uur)

Je kiest voor Latijn: er gaat een nieuwe wereld voor je open! Je maakt kennis met Latijnse woorden, spraakkunst en teksten. Je stapt binnen in de leefwereld van de oude Romeinen en je wordt ondergedompeld in hun verhalen en hun cultuur. Je leert ook het Griekse alfabet, Griekse (lid)woorden en uitgangen en je ontdekt enkele aspecten van de Griekse cultuur. Dit vak biedt je dus in het eerste jaar een portie Latijn, Grieks én ook antieke cultuur.

Je kiest meteen voor 4 uur Latijn: je hebt in de lagere school goede resultaten behaald en je weet dat je inzet en zelfdiscipline zal moeten tonen voor dit vak.
Je kan ook via de Opties een keuze maken voor 2 uur Latijn.  Eventueel kan je begin januari van hieruit nog overstappen naar de groep van 4 uur Latijn.
In het 2de jaar kan je de optie Latijn (5 uur) volgen. 

Waarom kiezen voor Latijn? 

 • Je legt een stevige basis voor je kennis van vreemde talen en je verrijkt tegelijk je eigen taal. Latijn ligt immers aan de basis van heel wat moderne talen en door Latijn te leren, krijg je een beter inzicht in taalstructuren.
 • Latijn is goed voor je 'algemene ontwikkeling'. Door een vroegere beschaving goed te leren kennen, krijg je een andere kijk op onze eigen manier van leven. Die is immers op veel manieren beïnvloed door de levenswijze van de Romeinen!
 • Latijn leren is leren leren. Je moet de gewoonte aannemen om uit jezelf en heel regelmatig woorden en spraakkunst te herhalen. Als je zo leert werken, pluk je er later de vruchten van!
 • In vele verdere studierichtingen (genees- en dierkunde, rechten, biologie,…) krijg je te maken met Latijnse woorden. Jij hoeft ze dan niet gewoon van buiten te leren, maar je kan je voorkennis gebruiken en zo je leerproces verkorten.
 • Je ontwikkelt je analytisch denkvermogen: In het Latijn heeft elke letter belang voor de betekenis van het geheel. Je leert dus ontleden. Dit kan ook later van pas komen als je situaties of problemen moet ontleden om voor oplossingen te kunnen zorgen.

 

STEM (3uur)

Je kan kiezen voor STEM.

 • Je zal dan gedurende 3 lesuren ondergedompeld worden in de wereld van wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.
 • Dit aanbod is bedoeld voor leerlingen die graag wiskunde doen, want voor de verwerking van het leerplan wiskunde heb je 1 lesuur minder (zie lessentabel).

Keuzeoptie (2uur)

 • Het eerste leerjaar A is een algemeen leerjaar dat voorbereidt op het tweede leerjaar A en daarna een tweede en derde graad ASO en TSO.
 • In het lessenpakket van het eerste jaar zit in onze school ook een optie van 2 uur die je kan kiezen in functie van je eigen interesses: sport, beeldende vorming, expressie, STEM, Latijn en Spaans en multimedia.
  (voor meer info: klik op de vakken hieronder in de lessentabel).

Lestabel met 3u. STEM

Wiskunde
4
Frans
5
Engels
1
Nederlands
5
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Plastische Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
2
STEM
3

Lestabel met 4u. Latijn

Wiskunde
4
Frans
4
Engels
1
Nederlands
5
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Plastische Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
2
Latijn

Latijn

In de eerste graad wordt hard gewerkt aan een stevige basis voor Latijnse spraakkunst en het begrijpen en vertalen van Latijnse teksten gaat al aardig.

In het derde jaar concentreren we ons na een grondige herhaling op de zinsstructuur (een hulpmiddel trouwens bij het studeren van alle talen) en de uitbreiding van woordenschat (waarnaar heel wat hedendaagse woorden verwijzen). Daarnaast – maar niet minder belangrijk - geven de teksten een beeld van de mens in de oudheid. Bij vergelijking met een latere periode of onze tijd valt dan op dat naast vanzelfsprekende evoluties de mens zelf wellicht niet zoveel veranderde…
 
Ook in het vierde jaar wordt de taalbasis verstevigd maar lezen we vooral authentieke teksten: Caesar, bij wie we lezen hoe West-Europa in die tijd vorm kreeg; Ovidius die net als vele anderen heeft doorgewerkt in de hele kunstgeschiedenis; Plinius bij wie we o.m. zien dat natuurrampen van alle tijden zijn, enz. Hier groeit ook het besef hoe belangrijk de oudheid is voor ons denken en onze manier van samenleven.
 
In de derde graad maak je kennis met de geschriften van de grote Latijnse auteurs en  op die manier ontdek je de blijvende bijdrage van de Romeinen op het gebied van de filosofie en de rechtswetenschap. Mede als voorbereiding op de Italiëreis komen in de lessen cultuur alle aspecten van het dagelijkse leven in het Oude Rome aan bod.
4 •
• Leerlingen Latijn volgen STEM in projecten

Lestabel met keuzeoptie

Wiskunde
5
Frans
5
Engels
1
Nederlands
5
Godsdienst
2
Geschiedenis
1
Natuurwetenschappen
2
Aardrijkskunde (of aardrijkskunde CLIL)
2
Plastische Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
2
Keuzeoptie

Keuzeoptie

Keuze uit Sport, Spaans, STEM, Latijn, beeldende vorming, expressie, multimedia

2

1B Brugklas

Aan de leerlingen die het heel moeilijk hadden in de lagere school of hun getuigschrift van de lagere school niet behaalden, geven we het advies om zich in te schrijven voor deze klas. Een deel van de leerstof van de twee laatste jaren van de lagere school wordt hier herhaald.

Lestabel 1e jaar B

Godsdienst
2
Project Algemene Vakken

Project Algemene Vakken

PAV wil je vaardigheden en attitudes bijbrengen om als volwassene adequaat en zinvol te functioneren in de samenleving. Daarbij verwijzen we in de eerste plaats naar de eigen leefomgeving, maar ook naar grotere gehelen waarvan wij als mens deel uitmaken: Vlaanderen, België, Europa, de wereld, …
 
PAV vertrekt vanuit maatschappelijk relevante doelen, gericht op de sociale zelfstandigheid van de leerlingen. Zij verwerken die levensechte en herkenbare inhouden als één geheel, zoals zij ook de realiteit van het leven als één geheel ervaren, in een logische samenhang. Op die manier verhoogt hun interesse voor en hun inzicht in mens en maatschappij, zodat zij kunnen uitgroeien tot mondige, weerbare, vaardige en geëngageerde deelnemers aan de samenleving.
 
Omdat de gebeurtenissen in het dagelijks leven ons voortdurend beïnvloeden, is het belangrijk dat je deze gebeurtenissen volgt, ze in een context plaatst, ze kunt beoordelen en kritisch benaderen. De actualiteit volgen, ze koppelen aan elk onderwerp/thema dat we behandelen en ze zo ruimschoots mogelijk in de lessen aan bod laten komen, is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van PAV.
 
Ook reken- en taalvaardigheden worden geïntegreerd in de verschillende thema’s. Ze komen bijvoorbeeld aan bod bij het schrijven van brieven, het bekijken en beluisteren van nieuwsberichten, het deelnemen aan discussies, het werken met diagrammen, het berekenen van procenten, enz. Zowel in klasverband als tijdens groepswerk én bij zelfstandige werkopdrachten wordt er binnen PAV gewerkt met verschillende media, kranten, tijdschriften, cd-opnamen, videoreportages, naslagwerken, internet enz.
 
Mogelijke thema’s voor de tweede graad:
 • school
 • onfair
 • koken
 • media
 • relaties en seksualiteit
 • kunst
 
Mogelijke thema's voor de derde graad:
 • mijn auto
 • de Europese Unie
 • het gerecht
 • Marco Polo
 • Olympische Spelen
 • reclame
 • soaps
 • terrorisme
 • verkiezingen
 • X-treem
8
Frans
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Plastische Opvoeding
3
Muzikale Opvoeding
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Techniek

Techniek

In het leerjaar A

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 2 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste en het 2de leerjaar A. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende toepassingsgebieden binnen techniek zijn:
 • energie
 • informatie en communicatie
 • constructie
 • transport
 • biochemie
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines maken de leerlingen kennis met deze toepassingsgebieden.
 

In het leerjaar B

Techniek (voorheen technologische opvoeding) is als technisch vak voor 6 lesuren per week opgenomen in de basisvorming van het 1ste leerjaar B. Het is een vak waarin men tracht de technische vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen, daar waar onze huidige maatschappij meer dan ooit door techniek beheerst wordt. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren, gestart vanuit een concrete probleemstelling.
 
We leren techniek:
 • begrijpen (inzicht hebben in techniek)
 • hanteren (techniek kunnen gebruiken)
 • duiden (techniek in een bredere context plaatsen)
De verschillende verkenningsgebieden binnen techniek zijn:
 • informatie- en communicatietechniek
 • verzorging
 • voeding
 • bouw
 • elektriciteit
 • hout
 • metaal
 • kunststoffen
 • schilder- en grafische technieken
 • mode
 • tuinbouw
Door het bewerken en verwerken van zoveel mogelijk grondstoffen en materialen, door het toepassen van verschillende technieken en door het gebruiken van verschillende gereedschappen en machines, maken de leerlingen kennis met deze verkenningsgebieden.
6
Klasuur
1
Voeding

Voeding

Hier leert de leerling een eenvoudige maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden voor een welbepaalde doelgroep a.d.h.v. de actieve voedingsdriehoek die toegelicht wordt tijdens de theorielessen.
Leerlingen bestuderen ook kritisch bepaalde maatschappelijke tendensen zoals het gebruik van kant- en klare maaltijden. Zij kopen goederen aan a.d.h.v. een besproken lijstje en leren die op de juiste manier bewaren.
Er wordt ook aandacht besteed aan het dekken van de tafel en het samen een maaltijd nemen volgens afgesproken regels.
1
• Uitgedrukt in lesuren (50 minuten)